Простір Гідності – Dignity Space (DS) 494 views

This company has no active jobs

Простір Гідності - Dignity Space (DS)

Про нас
«Простір Гідності» (DS, Dignity Space — English) — це Український центр Ненасильницького спілкування та примирення, який був заснований як українська неприбуткова громадська організація в Києві з партнерською мережею по всій Україні.

ГО «Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності» діє з метою сприяння розвитку суспільної культури діалогу через поширення методик та навичок запобігання і врегулювання насильницьких конфліктів різних ступенів на різних рівнях суспільства, а також налагодження діалогів між конфліктуючими сторонами для відновлення взаєморозуміння і заснування передумов для спільного розвитку.

«Простір Гідності» організовує навчальні заходи з сертифікованими тренерами з Ненасильницького спілкування (NVC), а також спеціалістами з мирного врегулювання конфліктів.

Станом на початок 2018 року «Простір Гідності» провів повні денні тренінги з ненасильницького спілкування, такі як емоційне зцілення, примирення та/або врегулювання конфліктів у мирний спосіб для понад 2 000 осіб, а також лекції і семінари на базі НУО для понад 900 чоловік.

Зазначені тренінги відбулися в Київській області (Київ, Петрівськ), Луганській області (Старобільськ), Донецькій області (Слов’янськ, Краматорськ, Авдіївка), Харкові, Дніпрі, Одесі, Львівській області (Львів, Дрогобич, Брюховичі), Тернопільській області (Зарваниця), Івано-Франківській області (Івано-Франківськ, Верховина, Криворівня), Закарпатській області (Рахів).

Крім цього, у 2018 році відбудеться випуск більше 40 учасників Школи «Інженерів Порозуміння», які застосовуватимуть свої навички на благо відновлення миру й взаємного порозуміння у громадах всіх рівнів сходу та півдня України. Інженери порозуміння працюватимуть на місцях у регіонах з метою підтримки місцевих громад у процесах відновлення соціальних зв’язків після конфліктів у минулому, мирного врегулювання існуючих конфліктів, а також зміцнення співпраці для запобігання майбутнім кризам.

На наше глибоке переконання — відновлення, розбудова і збереження миру в громаді, стане однією з рушійних сил, що зрештою призведе до миру в країні.


Dignity Space (DS) is a Ukrainian Centre for Nonviolent Communication and Reconciliation, which was established a Ukrainian nonprofit nongovernmental organization in Kyiv with a partnership network across Ukraine.

“Dignity Space” Ukrainian Centre for Nonviolent Communication and Reconciliation functions with the aim of facilitating development of the societal culture of dialogue by promoting techniques and skills of preventing and resolving conflicts at their various stages and at different levels of society, as well as helping confronting parties enter into dialogue in order to restore mutual understanding and create the basis for common development.

Dignity Space organizes educational activities featuring certified nonviolent communication (NVC) trainers, as well as professionals specializing in peaceful conflict resolution.

As at the beginning of 2018, “Dignity Space” has conducted full daytime non-violent communication training, such as emotional healing, reconciliation and/or peaceful resolution of conflicts for more than 2,000 people, as well as lectures and workshops on the basis of NGOs for more than 900 people.

The aforementioned workshops and trainings were conducted in Kyiv region (Kyiv, Petrivsk), Luhansk region (Starobilsk), Donetsk region (Sloviansk, Kramatorsk, Avdiivka), Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv region (Lviv, Drohobych, Briukhovychi), Ternopil region (Zarvanitsa), Ivano-Frankivsk region (Ivano-Frankivsk, Verkhovyna, Kryvorivnia), and Zakarpattia region (Rakhiv).

Moreover, more than 40 participants of the “Peace Engineers” School graduated in 2018. Their skills will be applied for the restoration of peace and mutual understanding in communities of all levels in eastern and southern Ukraine. Peace engineers will work locally in the regions and their main aims will be a) to support local communities in the process of restoring social ties after conflicts that occurred in the past; b) peaceful settlement of existing conflicts, and c) enforcing cooperation in order to prevent future crisis.

We deeply believe that the restoration, development, and preservation of peace in the community will become one of the driving forces that will ultimately lead to peace in the country.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs