Anti-Corruption Research and Education Center (ACREC) 506 views

This company has no active jobs

Anti-Corruption Research and Education Center (ACREC)

Who We Are:

ACREC — Anti-Corruption Research and Education Center (ACREC) is a research center that carries out educational and scientific activities and brings together domestic and foreign scientific-pedagogical and scientific workers, doctoral students, post-graduate students, students and practitioners in the field of prevention and counteraction to corruption.

What We Do:

We are studying the phenomenon corruption, we are also looking for new approaches and learning how to fight with it.

Vision:

Governance without corruption — is a new norm in society in 2038.

Mission:

Form a new school of anti-corruption thoughts to establish a new social agreement without corruption.
Provide agents of changes with tools, theoretical and practical knowledge for their professional training.
Become a communication platform for agents of change in the post-Soviet space.


Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC) є науково-дослідницьким центром, який здійснює освітню, наукову та просвітницьку діяльність і об’єднує вітчизняних та іноземних науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції.

Що Ми робимо:

Вивчаємо корупцію, а також шукаємо нові підходи та навчаємо, як з нею боротися.

Візія:

Врядування без корупції як нова норма у суспільстві у 2038 році.

Місія:

Сформувати нову школу антикорупційної думки для створення нового суспільного договору без корупції.
Надати агентам змін інструментарій, теоретичні і практичні знання для їх професійної підготовки.
Стати комунікаційною платформою для агентів змін на пострадянському просторі.

Фундатори:

  • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  • Центр Протидії корупції;
  • ТІ Україна;
  • Києво-Могилянська Фундація в Америці.
Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs