Centre of Policy and Legal Reform – Центр політико-правових реформ 543 views

This company has no active jobs

Centre of Policy and Legal Reform - Центр політико-правових реформ

To root democracy, the rule of law and responsible government in Ukraine. CPLR considers as its main task the development of and support for the implementation of such reforms that are appropriate to safeguarding democracy and the rule of law in Ukraine and that will, in the future, result in the membership of our country in the EU.

The mission

To support the implementation of the institutional reforms, which could provide the democracy, rule of law and proper governance in Ukraine.

CPLR elaborates and promotes implementing reforms in Ukraine in such areas:

 •  Constitutional order;
 •  Public administration;
 •  Judiciary;
 •  Criminal justice;
 •  Combatting corruption;
 •  European integration
 •  Access to public information and e-government.

The core expert staff of the CPLR has not been changed within over 10 years. Key experts of CPLR who are coordinators of research work in directions of our activities have PhD degrees and now are leading experts in these areas in Ukraine.

The work of CPLR is useful not only for Ukraine. CPLR’s experience in the areas of administrative justice and administrative offences is being evaluated by international organization such as OSCE/ODIHR and UNDP as worth to be shared with other post-soviet countries. So experts of CPLR have been involved in work on Code of Administrative Justice, Code of Administrative Offenses and Code of Administrative Procedures in Kazakhstan and Kyrgyzstan.


Наша діяльність спрямована на те, щоб зробити Україну державою, де поважаються та дотримуються права людини, принципи демократії, верховенства права, належного урядування та інші європейські цінності.

Місія

Утвердження в Україні демократії, правовладдя (верховенства права), належного врядування та інших європейських цінностей шляхом сприяння інституційним реформам.

ЦППР не є класичною правозахисною організацією, однак саме цінність прав людини визначає сутність і мету діяльності організації.

Конституція України, прийнята у 1996 році закріпила високі стандарти прав людини, примат міжнародного права над національним, установила демократичні інституції. Однак було зрозуміло, що ухвалення Конституції є лише першим кроком, а для її дії необхідним є проведення низки реформ у політико-правовій сфері.

Відтак ЦППР з моменту свого створення та до цього часу основним своїм завданням ставить розроблення та сприяння втіленню таких реформ, які будуть здатні забезпечити демократію та верховенство права в Україні, і у майбутньому приведуть нашу державу до членства у ЄС.

Відповідно до Копенгагенських критеріїв держава, яка прагне стати частиною європейської політичної спільноти, повинна  забезпечити стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин.

Відтак ЦППР розробляє та сприяє впровадженню реформ, здатних забезпечити демократію, верховенство права та належне урядування, у таких напрямках:

 •  Конституціоналізм
 •  Публічна адміністрація
 •  Судівництво
 •  Кримінальна юстиція
 •  Протидія корупції
 •  Європейська інтеграція
 •  Доступ до публічної інформації та електронне урядування

Діяльність у названих напрямках полягає у таких формах роботи:

1. Розроблення державної політики у певній сфері публічно-правових відносин та сприяння її належного впровадження, що включає в себе: виявлення проблем державно-правового розвитку; дослідження стану проблеми, аналітичне прогнозування; розробку концепцій реформ; розробку проектів законів та інших нормативно-правових актів; участь у робочих групах, комісіях з розробки законопроекту; правова експертиза законопроектів, ініціювання громадських кампаній з підтримки прийняття певних рішень; моніторинг реалізації прийнятих законів;

2. Наукова і консультативна діяльність з метою теоретичного обґрунтування пропонованих змін та донесення правових позицій до суб’єктів прийняття рішень, яка полягає у: написанні науково-практичних коментарів, практичних посібників, підручників, монографій, інших наукових публікацій; сприянні здійсненню перекладів та опублікування визначних праць західної правової думки, а також зарубіжних джерел законодавства; наданні правових позицій на запити суддів Конституційного Суду України; підготовці експертних висновків на запити міністерств, інших органів державної влади щодо розроблюваних ними рішень;

3. Освітня робота з метою мобілізації політиків, громадськості для вирішення спільних проблем або з метою проведення навчань для конкретних цільових аудиторій, а саме: проведення конференцій, семінарів, круглих столів з певної проблематики; проведення прес-конференцій, участь у програмах з відповідної тематики у мас-медіа; аналітична публіцистика; проведення тренінгів з конкретних питань прикладного характеру (наприклад, створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, з питань судового процесу, електронного документообігу в органах державної влади і т. д.); написання і розповсюдження серед громадян брошур, інших матеріалів щодо механізмів відстоювання своїх прав у суді, у відносинах із чиновниками і т.д;

4. Моніторинг діяльності органів влади на предмет дотримання Конституції та законів України, зобов’язань, що випливають із членства у Раді Європи, та умов євроінтеграції, що охоплює таку роботу: постійний моніторинг діяльності політичних органів державної влади у правовому секторі; моніторинг виконання плану дій з підписання угоди про асоціацію з ЄС, моніторинг рішень судів (Конституційного, Верховного та Вищого адміністративного — постійно, інших судів — в обсязі, необхідному для виконання конкретних завдань); моніторинг розвитку публічного права; підготовка та оприлюднення моніторингових звітів; надання коментарів для ЗМІ із правовою оцінкою політичних рішень та інших подій.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs