Medical Education Development in Ukraine (MED) 266 views

This company has no active jobs

Medical Education Development in Ukraine (MED)

Швейцарський інститут тропічної медицини та громадського здоров’я (SwissTPH) за фінансування Швейцарської агенціії з розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) у 2018 році розпочали проект “Розвиток медичної освіти в Україні” (Medical education development in Ukraine / MED).
Проект охоплює всі рівні медичної освіти – додипломне навчання, післядипломне навчання (інтернатуру) та безперервне професійне навчання – для сімейних лікарів, середнього медичного персоналу (сімейних медичних сестер) та керівників закладів первинної медико-санітарної допомоги; надає експертну, нормативну та освітню підтримку в процесі підвищення якості освіти для надавачів первинної медичної допомоги, – як сімейних лікарів і сімейних медичних сестер, так і відповідних управлінців.
Основними партнерами проекту є: Інститут медсестринських наук (м. Базель, Швейцарія), Маастрихтський університет (Нідерланди) та Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Задля втілення реформи медичної освіти в Україні україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» тісно співпрацює з пілотними закладами вищої медичної освіти, а також училищами, коледжами, факультетами та інститутами медсестринства.
В результаті двох етапів оцінювання (першого етапу, що включав кількісне оцінювання поданих закладами заявок та другого етапу – якісного оцінювання закладів вищої медичної освіти) групою експертів освітніх проектів, полісі-мейкерів та представників міжнародної спільноти обрано три пілотні медичні університети та три заклади вищої освіти для медичних сестер:
В групі «Медичні університети» обрано (за алфавітним порядком):
 • Буковинський державний медичний університет;
 • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
 • Харківський національний медичний університет.
В групі «освіта медичних сестер» (за алфавітним порядком):
 • Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»;
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
 • Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської медичної ради.
Співпраця з пілотними університетами проекту – це в першу чергу інституційний розвиток закладів освіти, який передбачає не лише удосконалення викладацьких та клінічних навичок окремих фахівців, але також покращення якості освіти у відібраному закладі. При відборі закладів важливими критеріями була відкритість до змін, позитивні й сталі результати попередніх проектів та відповідність візії, цінностей закладу Проектним цінностям та цілям.
В обраних пілотних закладах Проект фокусуватиметься на таких завданнях:
 • відкриття та оснащення симуляційних центрів у пілотних закладах для опанування базових клінічних навичок в сімейній медицині;
 • зростання привабливості закладу освіти для студентів за рахунок впровадження інноваційних технологій, у тому числі системи е-навчання;
 • зростання престижності закладу освіти для викладачів завдяки збільшенню можливостей професійного розвитку через організацію тренінгів щодо студентоорієнтованого навчання та створення можливостей для міжнародної співпраці;
 • посилення академічної доброчесності в закладі освіти;
 • розвиток найкращих практик у навчанні та клінічній практиці завдяки міжнародній співпраці;
 • розбудова дослідницьких спроможностей у закладі освіти;
 • підвищення інституційної спроможності до ведення проектної діяльності.
Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs