YMCA 356 views

This company has no active jobs

YMCA

YMCA – це одна з найбільших молодіжних організацій в світі. Вона була заснована в Лондоні в 1844 році Джорджем Вільямсом і сьогодні нараховує близько 45 мільйонів молодих людей у майже 125 країнах світу.YMCA України це – всеукраїнський, молодіжний, нерелігійний волон-терський рух, який об’єднує молодих людей для особистісного зростання, взаємної допомоги та соціального служіння. Завдяки Християнським принципам, на яких базується діяльність організації, YMCA сприяє гармонійному фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку людей.  YMCA України є дійсним членом YMCA Європи та асоційованим  членом Світового Альянсу YMCA.
Місія YМСА України – це гармонійний розвиток духу, розуму та тіла молодих людей, незалежно від їх релігійної належності, віку, національності, мови чи здібностей.
Профілактика ВІЛ/СНІД, Тен Сінг та театр, спорт, скаутинг, табори, гендерна рівність, духовний розвиток, міжнародні волонтерські обміни та багато інших цікавих програм – це те, що робить YMCA України цікавою для молодих людей і корисною для суспільства.
Потрібно знати, що YМСА в усьому світі – це організація некомерційна. Це означає, що всюди члени організації працюють на благо суспільства на волонтерських засадах.

 

————————————————————————————————————————————-

YMCA – Is one of the largest youth organisations in the world. Its history goes back to 1844 when George Williams founded it in London. At present it unites nearly 45 million people in 125 countries of the world.

YMCA Ukraine is an all-Ukrainian youth voluntary non-religious and non-political Movement, which unites young people to assist in their personal development, mutual help and social service. Basing on Christian values, the YMCA develops spirit, mind and body of young people. Ukrainian YMCA is a member of the YMCA Europe and an Associated member of the World Alliance of YMCAs.
YMCA unites people not depending on their religion, age, nationality, language or potentialities.
The Mission of YMCA Ukraine is equal development of spirit, mind and body of young people, independently on their religion, age, nationality, language or skills.
HIV/AIDS prevention, Ten Sing and theatre, sport, scouting, camps, gender equality, spiritual development, international voluntary exchanges and many other interesting programs – this is what makes the YMCA of Ukraine interesting for young people and useful for society.
It is important to note that YMCAs all over the world is a non-profit organization. This means, all the YMCA members everywhere provide socially useful work on voluntary basis.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs