Оголошення про тендер для закупівлі послуг з розробки комунікаційної стратегії та детального плану комунікаційної кампанії за напрямом ЗПД (Захист Персональних Даних) 547 views

Спільний проєкт Європейського Союзу та Ради Європи «ЄС та Рада Європи працюють разом задля посилення операційної спроможності Омбудсмана у захисті прав людини» («Проєкт») оголошує тендер для закупівлі послуг з розробки комунікаційної стратегії та детального плану комунікаційної кампанії за напрямом ЗПД (Захист Персональних Даних).

Термін подачі тендерних пропозицій для участі у відборі – 5 травня 2021 р.

Тендерні пропозиції мають бути подані лише на електронну пошту (разом з додатками) [email protected] з темою електронного листа: Tender 4757/2021/24_Name of your company . Тендерні пропозиції, подані на іншу електронну пошту, будуть відхилені.

Усі питання щодо тендеру мають бути подані щонайменше за 5 (п’ять) днів перед завершенням терміну подачі пропозицій та мають бути адресовані виключно на електронну пошту [email protected]  з такою темою: Tender 4757/2021/24_Question

 • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (vacanciesinukraine.com) you saw this tender/procurement notice.

Проєкт оголошує тендерну процедуру для закупівлі послуг з розробки комунікаційної стратегії та детального плану комунікаційної кампанії, а також серії тренінгів для її подальшої імплементації. Основним завданням комунікаційної кампанії має стати популяризація та поширення інформації про діяльність Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав  людини за напрямом Захист Персональних Даних(ЗПД). Створення комунікаційної стратегії та детального плану комунікаційної кампанії має включати (але не виключно) оцінку існуючої комунікаційної складової Офісу Омбудсмена за напрямом ЗПД, створення портрету цільової аудиторії, визначення каналів комунікації, розробку інструментів для ефективної комунікації, серію тренінгів для працівників Офісу Омбудсмана для ефективного впровадження стратегії  та детального плану.

Комунікаційну стратегію та детальний план комунікаційної кампанії за напрямом ЗПД планується розробити в такі строки:

– Комунікаційна стратегія – з 11 травня і до 10 червня 2021 року;

– Детальний план комунікаційної кампанії – до 30 червня 2021 року.

NB! Проєкт звільнений від сплати ПДВ в Україні як Спільний проєкт Європейського Союзу та Ради Європи, який зареєстрований у Міністерстві економіки України на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про єдину систему використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153, затвердженої від 15.02.2002 року. Відповідно, рахунки за послуги, що надаватимуться згідно з Угодою про залучення постачальника послуг, мають бути надані БЕЗ урахування ПДВ, якщо Рада Європи не вимагатиме іншого.

ОЦІНЮВАННЯ

Критерії виключення та відсутність конфлікту інтересів

(підписуючи Договір про залучення, учасник/учасниця тендеру підтверджує, що він/вона не перебуває у жодній з перелічених нижче ситуацій)

Учасники тендеру виключаються з процесу участі, якщо вони:

 • відбувають покарання за рішенням суду за одним або кількома звинуваченнями, а саме: участь у злочинних угрупованнях, корупційних схемах, шахрайстві, відмиванні грошей;
 • знаходяться у стані банкрутства, ліквідації, згортання діяльності, неплатоспроможності або заборгованості перед кредиторами та знаходяться у будь-якій іншій ситуації, що є наслідком зазначених станів;
 • отримали рішення суду, що набрало законної сили, за порушення, які впливають на професійну репутацію та спроможність, та вважається серйозним професійним порушенням;
 • не виконують зобов’язання щодо сплати внесків до системи соціального страхування, податків та зборів, відповідно до законодавства країни реєстрації;
 • мають конфлікт інтересів;
 • є власником (власниками) або виконавчим директором (директорами), у випадку юридичної особи, включеними у списки осіб або організацій, що є суб’єктами обмежувальних процедур Європейського Союзу (доступний www.sanctionsmap.eu).

Критерії допустимості

 • Юридична особа або консорціум юридичних та\або фізичних осіб.
 • Мінімум 3 роки досвіду у сфері комунікацій та пов’язаній діяльності (досвід консультування, провадження SMM/digital marketing, PR діяльності та інше);
 • Документи, що підтверджують право здійснення відповідного типу економічної діяльності;

Критерії оцінювання

 • Якість пропозиції (80%), зокрема:

демонстрація розробки щонайменше 3 комунікаційних кампаній з наведенням прикладів/посилань на раніше розроблені комунікаційні стратегії та результати їхньої практичної реалізації; презентація або портфоліо компанії, що описує операційні можливості з точки зору кваліфікації кадрів, залучених для надання замовлених послуг у повному обсязі; технічих ресурсів компанії, необхідних для подальшої імплементації комунікаційної стратегії; методів здійснення роботи.

 • Фінансова пропозиція (20%).

Документи, які необхідно подати для участі в тендері:

 • Заповнений і підписаний Договір про залучення (див. додаток);
 • Список  власників та виконавчих директорів компанії;
 • Реєстраційні документи (включаючи ті, що підтверджують можливість здійснення відповідного виду економічної діяльності);
 • Портфоліо компанії, що детально описує її операційні можливості та кваліфікацію залучених до виконання дорученої роботи кадрів;
 • Перелік прикладів розроблених та впроваджених комунікаційних стратегій, планів їх реалізації, PR кампаній та інших релевантних робіт з активними посиланнями на них (наскільки це можливо, але не менше 3 посилань).

Договір про залучення, список власників мають бути подані англійською мовою, інші документи можуть бути подані українською мовою. У разі невиконання цієї вимоги учасники тендеру будуть виключені. Якщо будь-який з документів перелічених вище відсутній, Рада Європи має право відхилити тендерну пропозицію.

Рада Європи матиме право відхилити тендерну пропозицію у разі якщо якість документів є такою, що вони є нечитабельними після того, як їх надрукують.

Більше інформації щодо умов залучення провайдерів послуг надається у додатках до цього оголошення:

Угода про залучення/Act of Engagement (англійською)

Умови тендеру/Tender File (англійською)

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs