Тендер на проведення тренінгу «Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД» (Київ) 120 views

Технічне завдання для тренерів/ок щодо проведення тренінгу

 

Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД

 

 1. Обґрунтування

 

Представництво DVV International в Україні за сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголошує тендер з пошуку тренерів/ок для проведення тренінгу «Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД».

Мета діяльності Представництва DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Один з головних напрямів роботи DVV International в 2019-2021 роках є підтримка створення та розвитку центрів навчання і освіти дорослих (ЦНОД) –  як провайдерів різноманітних, інноваційних та економічно доступних освітніх послуг для різних цільових груп задля підвищення рівня особистісного, професійного розвитку громадян та стратегічного розвитку громади загалом.

Мета та місія ЦНОД – допомога у скороченні бідності, посилення соціальної інтеграції, підвищення громадянської участі і сприяння місцевому розвитку.

 

ЦНОД, що зараз почали виникати в Україні, створюються на базі громадських організацій, комунальних закладів культури і освіти (бібліотек, народних домів, тощо), можуть бути структурними підрозділами навчальних закладів.  Вони часто представляють собою модель німецьких народних університетів, яка забезпечує можливості навчання протягом усього життя для всіх, незалежно від соціального статусу, статі, освіти, віку, релігії, ідеології чи національності.

 

Пакет навчання дорослих та молоді в ЦНОД зазвичай включає:

 • програми розвитку особистості (навички та компетентності, які можуть бути використані в різних життєвих обставинах або сферах діяльності: іноземні мови, курси ІТ, фінансова грамотність, підприємництво, бухгалтерський облік, навички пошуку роботи, успішне спілкування та презентації, співробітництво та навички керування конфліктами тощо);
 • професійну освіту (короткострокові курси з опанування різних професій або підвищення кваліфікації);
 • громадянську освіту (публічні лекції, дискусії та дебати, ґендерна та громадська активність, розвиток культури волонтерства тощо);
 • культурну освіту (курси та майстер-класи з традиційного мистецтва і сучасного хенд-мейду, лекції з мистецтва та кінематографії, виставки, зустрічі з письменниками і режисерами тощо);
 • програми з питань здоров’я (подолання стресу, здорове харчування, заняття з різних видів спорту тощо).

 

ЦНОД також функціонують як майданчики для зустрічі ініціативних груп і обговорення проблем громади, а також самі виступають з ініціативами з розвитку громад.

 

Ще однією послугою ЦНОД є орієнтація з питань кар’єрного зростання. Завдяки орієнтаційним сесіям учасники/ці можуть отримати реалістичну оцінку своїх компетентностей, освітніх потреб, варіантів подальшого професійного чи особистісного розвитку, інформацію про освітні можливості в регіоні.

 

Функціонування ЦНОД забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, коштів малого та середнього бізнесу, з прибутку соціальних підприємств, що відкриваються при ЦНОД, ґрантових коштів та внесків тих, хто навчається.

 

Вразливі групи населення, як правило, отримують навчальні послуги ЦНОД безкоштовно або за невелику оплату.

 

Цей тренінг є одним із циклу освітніх заходів у межах програми Curriculum Institutionale, орієнтаційної рамкової програми для зміцнення інституційних спроможностей центрів навчання і освіти дорослих.

 

 1. Мета тренінгу

 

Підвищити компетентності у сфері комунікацій та просування в соціальних мережах для ефективної взаємодії з цільовими групами та посилення позитивного іміджу ЦНОД.

 

 1. Цільова аудиторія тренінгу

 

Керівники, комунікаційні менеджери (або фахівці, що їх замінюють) ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти з різних регіонів України, що є партнерами DVV International в Україні (14 осіб із 7 організацій).

 

 1. Очікувані результати

 

 • Учасники здійснили аналіз своїх ЦНОД на предмет того, як вони зараз проявляються в соціальних мережах та на сайті.
 • Учасники визначили цілі та завдання просування в соціальних мережах, розробили контент-план для ЦНОД.
 • Учасники володіють осоновними інструментами комунікацій та просування в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram, Twitter), Youtube.
 • Учасники поглибили практичні навички комунікацій та просування в соціальних мережах.

 

 1. Потенційні теми тренінгу (теми можуть варіюватися і бути доповнененими):

 

 • Основи Social Media Marketing, розробка контент-плану для ЦНОД.
 • Дієві інструменти SMM для ефектиної роботи в різних соціальних мережах з урахуванням специфіки ЦНОД – Facebook, Instagram, Youtube, інші.
 • Робота з контентом та візуалізацією: як бути зрозумілими, помітними та сучасними. Техніки, сервіси, інструменти.
 • Основи таргетингу в соціальних мережах. Переваги та недоліки платної реклами.
 • Особливості просування ЦНОД без бюджету або з обмеженим бюджетом. Дієві інструменти та техніки.
 • Аналітика ефективності у соціальних мережах: аналіз даних та звітність.

 

 1. Завдання для тренерів/ок:

 

 • Здійснити попередній аналіз наявної комунікаційної політики партнерських організацій у соціальних мережах, на сайті.
 • Розробити детальну програму для практично-орієнтованого тренінгу офлайн «Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД», погодивши її з командою DVV International в Україні.
 • Підготувати роздаткові навчальні матеріали для учасників/ць тренінгу, наприклад, зразки контент-планів, кейси, презентації, практичні вправи, завдання, схеми/графіки тощо.
 • Провести тренінг із використанням інтерактивних вправ та практичних завдань.
 • Розробити інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць із заданої теми.
 • Підготувати звіт тренера/ки із врахуванням результатів підсумкового оцінювання.

 

 1. Вимоги до тренерів/ок:

 

 • Досвід проведення тренінгів із заявленої теми.
 • Успішний досвід у сфері маркетингу в соціальних мережах (SMM) – Facebook, Instagram, Youtube.
 • Досвід роботи з візуальним контентом.
 • Досвід просування веб-сайтів.
 • Досвід у сфері внутрішніх та зовнішніх комунікацій, позиціонування, просування брендів є бажаним.
 • Досвід розробки комунікаційних стратегій, планів комунікацій є бажаним.
 • Розуміння специфіки освіти дорослих, інноваційних та сучасних підходів в цій сфері.
 • Говорити доступною для цільової аудиторії мовою.
 • Розуміння специфіки діяльності неприбуткових організацій.

 

 1. Організаційні аспекти

 

Дати проведення: у період з 8 по 10 червня 2021 (уточнюються).

Тривалість: 8-16 годин або 1-2 робочі дні (узгоджується з тренером на основі попередньої пропозиції тренера).

Формат: офлайн.

Місце проведення: м. Київ (уточнюється).

Мова проведення: українська.

 

 1. Документи для участі в тендері

 

 • Резюме, що включає підтвердження тренерського та практичного досвіду із заявленої теми.
 • План проведення тренінгу, що включає:
  1. Тематичні блоки тренінгу та інтерактивні методи навчання, які будуть використовуватися по кожному тематичному блоку.
  2. Загальна тривалість тренінгу (загальна кількість годин тренінгу, кількість сесій та їх тривалість, кількість днів).
  3. Перелік та короткий опис супровідних навчальних матеріалів для учасників/ць.
  4. Методи та інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць.
  5. Розмір гонорару для виконання робіт.

 

 1. Контактна інформація

 

 • Зазначені документи в пункті 8 необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected] до 20 квітня 2021 року включно. Контактна особа: Яна Драговенко, +380 50 315 44 81.
 • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (vacanciesinukraine.com) you saw this tender/procurement notice

 

Share this job

DVV International is the Institute for International Cooperation of the Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), the German Adult Education Association. DVV represents the interests of the approximately 900 adult education centers (Volkshochschulen) and their state associations, the largest further education providers in Germany.

As the leading professional organization in the field of adult education and development cooperation, DVV International has committed itself to supporting lifelong learning for more than 45 years. DVV International provides worldwide support for the establishment and development of sustainable structures for Youth and Adult Education.

We are a professional partner in dialogue with the local people. To achieve this, we cooperate with more than 200 civil society, government and academic partners in more than 30 countries in Africa, Asia, Latin America and Europe. Our country and regional offices build local and regional cooperation and ensure the quality and effectiveness of our action in our partner countries. Our work focuses on literacy and basic education, vocational training, global and intercultural learning, environmental education and sustainable development, migration and integration, refugee work, health education, conflict prevention and democracy education.

DVV International finances its work with funds from institutional and private donors. In concert with national, regional and global adult education associations, DVV International promotes lobby work and advocacy for the human right to education and for lifelong learning. To achieve this, we orient ourselves on the UN Sustainable Development Goals (SDGs), the global education agenda Education 2030 and the UNESCO World Conference on Adult Education (CONFINTEA). DVV International supports the European and global exchange of information and expertise through conferences, seminars and publications.

DVV International Vision

We fight poverty through education and support development. As a globally acting professional organization for adult education, we build a sustainable system for further education along with citizens, educational organizations and governments. Together with the people in our partner countries, we establish places for lifelong learning.


DVV International – Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV). DVV представляет интересы около 900 Народных университетов (Volkshochschulen) и их земельных ассоциаций, крупнейших провайдеров услуг дополнительного образования в Германии.

DVV International, являясь ведущей профессиональной организацией в области образования взрослых и развития сотрудничества, осуществляет поддержку обучения на протяжении всей жизни уже более 45 лет. DVV International оказывает всемирную поддержку в создании и развитии устойчивых структур в сфере образования взрослых и молодежи.

Мы выступаем в качестве профессионального партнера в диалоге с местным населением. Для достижения этой цели мы сотрудничаем с более чем 200 организациями гражданского общества, а также государственными образовательными учреждениями в более чем 30 странах Африки, Азии, Латинской Америки и Европы. Страновые и региональные представительства занимаются развитием местного и регионального сотрудничества и обеспечивают качество и эффективность нашей деятельности в странах-партнерах. В нашей работе мы делаем особый акцент на повышение уровня грамотности, базовое и профессиональное образование, глобальное и межкультурное образование, экологическое образование и устойчивое развитие, миграцию и интеграцию, работу с беженцами, популяризацию здорового образа жизни, просвещение в духе предотвращения конфликтов и демократии.

Деятельность DVV International финансируется за счет средств институциональных и частных доноров. Совместно с национальными, региональными и глобальными ассоциациями образования взрослых, DVV International выступает за лоббирование и продвижение права на образование и обучение на протяжении всей жизни. Для успешной реализации вышеперечисленного мы ориентируемся на цели устойчивого развития ООН (SDGs), глобальную программу образования 2030 и Всемирную конференцию ЮНЕСКО по образованию взрослых (CONFINTEA). DVV International поддерживает европейский и глобальный обмен информацией и опытом посредством конференций, семинаров и публикаций.

Миссия DVV International

Мы осуществляем борьбу с бедностью посредством образования и поддержки развития. Будучи всемирно действующей профессиональной организацией по образованию взрослых, мы создаем устойчивую систему дополнительного образования в тесном сотрудничестве с гражданами, образовательными организациями и правительствами. Вместе с жителями наших стран-партнеров мы обеспечиваем возможности для обучения на протяжении всей жизни.

Information
 • Address Ukraine
Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs