Embassy of Republic of Lithuania in Ukraine: Inviting Applications for Development Cooperation and Democracy Support Program in Ukraine

Embassy of Republic of Lithuania in Ukraine: Inviting Applications for Development Cooperation and Democracy Support Program in Ukraine

Grant Details

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti Ukrainoje 2021 metais.

PARAIŠKAS kviečiama teikti šioms koncepcijoms įgyvendinti:

1. Mokymosi galimybių vystymas Ukrainos regionuose.

2. Parama pažeidžiamoms socialinėms grupėms

3. Ukrainos energetikos sektoriaus indėlis į Europos žaliąjį kursą

Veiklų organizatoriai privalo laikytis visų būtinų galiojančių Covid-19 saugumo reikalavimų.

Visiems projektams 2021 metais bus skirta 100 tūkst. eurų.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 930 redakcija) patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Ukrainos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Ukrainos nacionalinės plėtros strategijas.

Lietuvos Respublikos institucijų vystomojo bendradarbiavimo veiklos vykdymą ir humanitarinės pagalbos teikimą reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278. Šiame tvarkos apraše pateikiami reikalavimai vystomojo bendradarbiavimo projektams, jų atrankai ir įgyvendinimui, apibrėžiami kiti dvišalės ir daugiašalės paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikimo būdai valstybėms partnerėms.

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojama vystomojo bendradarbiavimo veikla yra reglamentuota Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-170.

Projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį Ukrainoje ir pridėti jo sutikimą bendradarbiauti įgyvendinant projektą. Partneris Ukrainoje nėra būtinas, jeigu paraišką teikia Ukrainos subjektas arba tarptautinė organizacija.

Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu [email protected] Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai.

Projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 15 d. 24.00 val. (Ukrainos laiku, GMT+2). Pateiktos paraiškos gavimas bus patvirtintas el. laišku. Ambasada pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected] arba apsilankykite https://orangeprojects.lt/lt/teisine-informacija.

 

Leave your thoughts

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs