INVITATION TO BID (LITB): for supply of office consumables and related goods

ITB-UKRA-2019-21 / LIBS-2019-9152157 LTA for supply of office consumables and related goods

Expires on: September 30th, 2019

INVITATION TO BID (LITB) – reference ITB-UKRA-2019-21 / LIBS-2019-9152157

SubjectLTA for supply of office consumables and related goods for the UNICEF office in Ukraine

Date of issuance: September 16th, 2019.
Expires on: September 30th, 2019, at 15:00.
Address for submission of Application: Institutska 28 Str, UNICEF Office, Kyiv, 01021

Bid Offer:

1.     The sealed envelope with your Tender proposal must include –

1)     completed, signed and stamped Annex B (brand, country of origin, commentaries, price for one item and total). PARTIAL BIDS ARE ACCEPTABLE.

2)     completed, signed and stamped BID FORM (page 3);

3)     currency – USD Net Amount (without VAT);

4)     validity – 120-ty days (from the opening date).

 

2.     Documents to be submitted together with BID FORM –

(2.1) income Statement/Profit and Loss Statement, (2.2) balance Sheet, (2.3) Registration Certificate (copy); (2.4) 3 reference letters; (2.5) licenses and VAT Registration Certificate (copy) / Single tax payer (if applicable); (2.6) statement of cash flows, if available; (2.7) statement of changes in shareholders’ equity if available; (2.8) report from the external auditor, if available; (2.9) notes to the financial statements, if available; (2.10) copy of docs certifying quality and safety of the offered goods).

ALL DOCUMENTS ACCEPT BID FORM MAY BE PRESENTED AS SCANCOPIES AT MARYNA KAZACHYNSKA’S E-MAIL.

In case of inability to provide documents with BID FORM must be sent no later than 5 (five) working days after bid closing date.

3.      Envelope must be marked with the quotation number ITB-2019-21-9152157 and delivered to UNICEF Office in Kyiv by 15:00, September 30th, 2019.

  • Inquiries may be addressed to e-mail: Maryna Kazachynska [email protected]
  • If you wish to apply for this tender, please specify that you saw it on vacanciesinukraine.com

See attached files:

1)     Annex B_Fill Form_9152157 (eng_ukr);

2)     ITB-2019-21-9152157_LTA for stationary (eng);

3)     ITB-2019-21-9152157_LTA for stationary (ukr);

4)     Annex C_Vendor registration form_9152157.

 

UKRAINIAN VERSION:
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ (LITB) – посилання ITB-UKRA-2019-021 / LIBS-2019-9152157

Предмет: Угода про довгострокове співробітництво щодо закупівлі канцелярії для офісів ЮНІСЕФ в Україні

Дата оголошення16-е вересня 2019 року.
Дата закриття запиту: 30-е вересня 2019 року, о 15:00 за київським часом.

Адреса для надсилання Пропозицій: 01021, Київ, вул. Інституська 28, вхід Б, офіс ЮНІСЕФ

 Тендерна Пропозиція:

1.     Запечатаний конверт з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ має включати:

1)     заповнений, підписаний та пропечатаний Annex B (бренд, країна походження, коментарі, ціна за одиницю та загалом). ЧАСТКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

2)     заповнену, підписану та пропечатану ФОРМУ ЗАЯВКИ (сторінки 3 документу ITB-2019-21-9152157).

3)     валюта: нетто в доларах (без ПДВ);

4)     термін дії Пропозиції: 120-ть днів (з моменту відкриття пропозицій).

 

2.     Документи, що мають бути надані разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ:

(2.1) Звіт про фінансові результати ( Форма № 2) (обов’язково); (2.2) Бухгалтерський Баланс підприємства ( Форма № 1) (обов’язково); (2.3) Сертифікат реєстрації компанії (копія); (2.4) Три (3) листи-відгуки; (2.5) Ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; (2.6) Звіт про рух грошових коштів. ( Форма № 3), якщо є; (2.7) Звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; (2.8) Аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; (2.8) Примітки до фінансової звітності, якщо є; (2.9) Копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованих Товарів (кожен з запропонованих Товарів має відповідати стандартам якості ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ін.).

ВСІ ДОКУМЕНТИ, ОКРІМ ФОРМИ ЗАЯВКИ, МОЖУТЬ НАДАВИСЯ У ВИГЛЯДІ СКАНКОПІЙ НА ІМЕЙЛ МАРИНІ КАЗАЧИНСЬКІЙ.

У разі неможливості подачі документів разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ, вони мають бути надані у термін 5-ти (п’яти) днів з моменту закриття запиту.

 

3.     На конверті має бути вказано номер тендеру ITB-2019-21-9152157 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ за адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна до 15:00 год. 30-го вересня 2019 року.

За інформацією звертатися електронною поштою до Марини Казачинської mkazachynska@unicef.org

  • If you wish to apply for this tender, please specify that you saw it on vacanciesinukraine.com

Див. прикріплені файли:

1)     Annex B_Fill Form_9152157 (eng_ukr);

2)     ITB-2019-21-9152157_LTA for stationary (eng);

3)     ITB-2019-21-9152157_LTA for stationary (ukr);

4)     Annex C_Vendor registration form_9152157.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *